feldgrau_logo

Komendy

Werbalne:

Musztra:

Walka:

komendy

               

1. Baczność: Stillgestanden

  1. Padnij: Hinlegen

2. Baczność: Grundstellung (przy musztrze z bronią)

  2. Wstawaj: Auf

3. Spocznij: Ruht euch

  3. Gotowy: Fertig
4. Na ramię broń: Gewehr über   4. Stój: Halt
5. Prezentuj broń: Präsentiert das Gewehr!   5. Szybko: Schnell
6. Do nogi broń: Gewehr ab   6. Powoli: Langsam
7. Na pas broń : Gewehr umhängen!   7. Za mną: Mir nach
8. Uwaga: Achtung   8. Atak: Greif an
9. W lewo zwrot: Links ... um   9. Osłaniaj mnie: Feuerschutz
10. W prawo zwrot: Rechts ... um 10. Tutaj: Hier
11. Na prawo patrz: Augen, rechts 11. Wstrzymać ogień: Gewehre in ruh
12 .Na lewo patrz: Augen, links 12. Poddać się: Ergebt euch
13. Na wprost patrz: Augen, geradeaus 13. Uważaj: Vorsicht
14. Kolejno odlicz: Abzählen 14. Ognia: Feuer
15. Wstąpić: Antreten 15. Naprzód: Voran!, Vorwärts
16. Wystąpić: Austreten 16. Kto tam?: Wer da?
17. Rozejść się: Wegtreten 17. Marsz: Marsch
18. Z szeregu wystąp: Aus dem Glied heraustreten  
19. Na rozkaz: Zu befehl  
20. Przypasać broń: Waffen anlagen  
21. Cisza: Sei ruhig!  
22. Zrozumiano: Verstanden?  

 

Niewerbalne:

Sygnał

Wykonanie

Znaczenie

komendy_sn_1

Wysoko podniesiona ręka

a) "Uwaga!" (Znak zapowiadający)

b) "Zrozumiano!"

c) "Gotowe!"

komendy_sn_2

Ramię podniesione jeden raz

Ramię podniesione kilka razy

a) podczas postoju

b) podczas ruchu

"Wykonać!"

(Znak wykonania)

"Marsz"

"Przyspieszyć!" lub "Szybciej!"

komendy_sn_3

 Kilkakrotne opuszczanie ramienia

"Zwolnić"

lub

"Wolniej!"

komendy_sn_4

Szybkie kilkukrotne opuszczanie ramienia (w linii ramion)

"Stop!"

komendy_sn_5

Szybkie kilkukrotne opuszczanie ramienia (na wprost)

"Padnij!"

komendy_sn_6

Górne machanie wystawionej ręki

 "Zwiększyć odstęp!"

komendy_sn_7

Dolne machanie wystawionej ręki

 "Zmniejszyć odstęp!"

komendy_sn_8

Zataczanie ręką nad głową znaku koła

"Zmiana gotowości bojowej!"

(Rozwój lub osłabienie)

komendy_sn_9

Przesuwanie ramienia na wysokości piersi w prawo lub lewo

"Przesuwanie na prawo lub w lewo!"

komendy_sn_10

Pokazywanie ręką w jakimś kierunku

a) podczas postoju

b) podczas ruchu

"Tam!"

"W tym kierunku!"

komendy_sn_11

Kreślenie koła wyprostowaną ręką w linii ramion

"Zbiórka!"

komendy_sn_12

Ruch (kilka razy)zaciśniętej pięści od piersi do wyprostowania ramienia

"Lotnik, kryj sie!"

komendy_sn_13

Jednoczesne podniesienie obu wyprostowanych ramion na wysokość klatki piersiowej

"Stać!"

("Wstrzymać ogień!")

komendy_sn_14

Ruch podniesioną saperką

a) od przodu

b) od tyłu

"Okopujemy sie!"

"Okopać sie!"

komendy_sn_15

Podniesiona skrzynka amunicyjna

"Amunicja!" (dostarczyć)

komendy_sn_16

Podniesienie nakrycia głowy

"Tu jesteśmy!"

komendy_sn_17

Trzymanie broni nad głową

"Teren wolny od wroga!"

komendy_sn_18

Trzymanie broni nad głową oburącz

"Teren zajęty przez wroga!"

komendy_sn_19

"Wachlowanie" dłonią na uniesionej nad głową ręce

"Dowódca najbliższej formacji do mnie!"