feldgrau_logo

Taktyka

Dobrze wyszkolony żołnierz jest na polu bitwy znacznie bardziej cenny, niż opancerzony wóz bojowy, czy najsilniejsza armata. Wojsko Niemieckie słyneło ze swojej doskonałej taktyki i najlepszego na świecie systemu szkolenia żołnierzy, co skutkowało opinią, że Wehrmacht mimo przegranej wojny był najlepszą armią świata.

Entwicklung der Gruppe in geöffneter Ordnung / Taktyka Oddziału w otwartym terenie

W otwartym terenie odział może się poruszać w trzech podstawowych formacjach: Kolumna, Kolumna ubezpieczona, Tyraliera. Róże formacje powstają zawsze z formacji Kolumny, której można stworzyć kolumnę ubezpieczoną lub tyralierę.

Grupa w kolumnie ubezpieczonej:
Formacja tworzona przez oddział w przypadku wykonywania zadania bojowego lub po zaatakowaniu przez nieprzyjaciela.

Ustawienie kolejności żołnierzy jak w kolumnie. Odstęp od żołnierzy przynajmniej 5 kroków (zależy od terenu) Należy obserwować i ubezpieczać wszystkie kierunki. Przechodząc drogą zmieniać strony z lewej na prawą. Po komendzie HALT, należy natychmiast uklęknąć (położyć) i ukryć się. W przypadku ognia ze strony nieprzyjaciela należy się ukryć i odpowiedzieć ogniem w stronę wroga.

 

sekcja_niemiecka_taktyka_1

 

Grupa w tyralierze:

Formacja do rozpoczęcia ataku (walki).

Dowódca z przodu, obsługa MG rozstawia się w linii z dowodzącym. Połowa oddziału rozmieszcza się prawej stronie dowódcy, a reszta po jego lewej stronie. Nowy układ należy uformować szybko ale bez niepotrzebnego pośpiechu. Należy wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu. Odstęp pomiędzy ludźmi dostosować w zależności od sytuacji, terenu i możliwości ukrycia się. Należy bezwzględnie utrzymać kontakt wzrokowy.


sekcja_niemiecka_taktyka_2

Tylariera prawa:

Formacja alternatywna podczas walki.


Dowódca z przodu, obsługa MG rozstawia się w linii z dowodzącym. Reszta oddziału przemieszcza się na prawe skrzydło.  Należy wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu. Odstęp pomiędzy ludźmi dostosować w zależności od sytuacji, terenu i możliwości ukrycia się. Należy bezwzględnie utrzymać kontakt wzrokowy.

sekcja_niemiecka_taktyka_3

Grundsätze zum Führen nach Zeichen / Zasady dowodzenia przy pomocy poleceń

Polecenia są wydawane przez Dowódcę, a następnie powtarzane i przekazywane dalej przez podwładnych.
Każde polecenie przekazane oddziałowi poprzedzone jest  przez znak UWAGA (Achtung).


Grupa w linIi:

sekcja_niemiecka_taktyka_4

Formacja wyjściowa:

Dowódca po prawej stronie, następnie obsługa MG 1, 2 i 3 (jeśli występuje), potem żołnierze, a na końcu po lewej znajduje się zastępca dowódcy.

Grupa w marszu:

sekcja_niemiecka_taktyka_5

Formacja marszowa (w ramach większego oddziału, kompanii):

Dowódca idzie  po prawej stronie w równej linii z pierwszym rzędem (prowadzi marsz z innymi dowódcami znajdującymi się w kolumnie). Pierwszy rząd: obsługa MG 1, 2 i 3 (jeśli występuje). W drugim i trzecim rzędzie idą żołnierze, Zastępca dowódcy idzie w ostatnim rzędzie po lewej stronie.

Grupa w kolumnie:

sekcja_niemiecka_taktyka_6

Formacja marszowa w ramach grupy, pozycja wyjściowa do rozproszenia:

Dowódca z przodu, następnie obsługa MG 1, 2 i 3 (jeśli występuje), potem żołnierze, a na końcu zastępca dowódcy.

Opracował:
Radosław "Milion" Białek
All right reserved.